Clinica Eliade

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

I. Identitatea si datele de contact ale Operatorului

CLINICA ELIADE SRL (denumita in continuare “Clinica Eliade” sau „Operator”), cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, B-dul Mircea Eliade nr. 36, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/4976/2013, avand Cod Unic de Inregistrare 31511200, in calitate de operator de date cu caracter personal respecta confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarui vizitator/utilizator al site-ului www.clinicaeliade.ro.

II. Principii ale prelucrarii datelor personale si garantii

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informatiile care sunt introduse in bazele noastre de date sunt utilizate numai in scopuri determinate, explicite si legitime. In prelucrarea datelor cu caracter personal, CLINICA ELIADE va actiona in mod legal, echitabil si transparent. Procesarea datelor este adecvata si limitata, doar in raport de necesitatea realizarii scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personale vor fi retinute pe perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt colectate, iar prelucrarea se va realiza de o maniera adecvata pentru asigurarea securitatii si integritatii datelor. Niciun transfer de date nu se va realiza fara masuri de precautie adecvate, in conformitate cu legislatia aplicabila in materia protectiei datelor cu caracter personal.Conform cerintelor Regulamentului nr. 679/2016  privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si ale Legii nr. 190/2018 privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului, CLINICA ELIADE are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizeaza vizitatorii site-ului (presupune navigarea pe site fara logare in cont) utilizatorii (presupune logarea in cont- Facebook, Google sau user si adresa de e-mail) si clientii (presupune achizitionarea voucherelor disponbilie pe site).

Pentru asigurarea legalitatii prelucrarii datelor cu caracter personal, CLINICA ELIADE isi asuma responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform legslatiei in vigoare aplicabile datelor cu caracter personal.

CLINICA ELIADE nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului, cu exceptia angajatilor autorizati sau a persoanelor imputernicite carora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra in numele Operatorului (transmitere comunicari marketing, furnizor servicii website, furnizor hosting si inregistrare domenii) sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a CLINICII ELIADE sau a angajatilor acesteia.

III. Categorii de date colectate de Operator

CLINICA ELIADE colecteaza date cu caracter personal pe baza furnizarii voluntare de catre personele vizate. Categoriile de date cu caracter personal colectate depind de natura modului in care vizitatorul utilizeaza site-ul.

Astfel, pentru autentificare,  persoana vizata va furniza voluntar operatorului urmatoarele date personale: cont Facebook/ cont Google/nume, e-mail si numar de telefon precum si orice alte date pe care le pune la dispozitia noastra prin intermediul optiunilor „trimitere fisier”, „trimitere transcriere prin e-mail” sau prin intermediul sectiunii „Pune o intrebare” (Asistenta in timp real);

Prelucram informatiile pe care le introduceti in formularul de comanda pentru achizionarea voucherelor online (“Special day”, “Phyt′s”, “Voyage Zen”, “Spa Break”)   pe care ni le furnizati voluntar- date ale cumparatorului (din partea): nume, adresa de e-mail precum si orice alte date personale puse la dispozitie prin intermediul sectiunii „Mesaj”; date ale destinatarului (pentru): nume, adresa de e-mail si numar de telefon;Procesam, de asemenea, informatiile pe care le furnizati voluntar in formularul de contact: nume, adresa de e-mail, numar de telefon precum si orice alte date personal inserate in campul “Mesaj”.

CLINICA ELIADE  poate colecta involuntar si alte date dar care nu conduc la identificarea unica a persoanei vizate (numele fisierului solicitat, tipul de browser folosit, limba browser-ului utilizat, tipul de sistem de operare folosit, adresa IP a computerului utilizat pentru navigarea pe site, data si ora accesarii site-ului, cantitatea de date transferate, starea acesului-ex: transfer de fisere, disponibilitatea fisierului etc, continutul posibil al formularului precum si alti parametri tehnici) furnizate de catre browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la site si pot fi folosite de catre Operator pentru a imbunatati serviciile/produsele oferite clientilor sai. Astfel de informatii nu vor fi insa utilizate pentru a identifica vizitatorii site-ului si nu vor fi facute publice, altfel decat in conditiile descrise in prezenta Politica de Confidentialitate;

IV. Scopurile si temeiurile prelucrarii datelor cu caracter personal prin intermediul site-ului www.clinicaeliade.ro

CLINICA ELIADE prelucreaza datele cu caracter personal furnizate prin intermediul site-ului in urmatoarele scopuri si temeiuri legale:

• interesul legitim al operatorului, pentru contactarea detinatorului unui cont, spre a oferi informatii privind accesarea/folosirea contului de utilizator accesat, in functie de optiunea persoanei vizate,  prin intermedul Facebook, Google sau in baza furnizarii numelui si a adresei de e-mail;

• in baza consimtamantului persoanei vizate, pentru a o contacta cu privire la intrebarea/solicitarea formulata prin intermediul formularului “Pune o intrebare” (Asistenta in timp real);

• in baza consimtamantului persoanei vizate, pentru a raspunde solicitarilor formulate pe site completarea formularului de contact;

• in baza consimtamantului expres al utilizatorului site-ului in scopuri de marketing, pentru trimiterea de newslettere, in format exclusiv electronic;

• in scopul executarii contractului, in cazul achizionarii voucherelor on-line ((“Special day”, “Phyt′s”, “Voyage Zen”, “Spa Break”);

• in interes legitim, datele personale colectate involuntar, pentru a intelege nevoile si asteptarile clientilor si pentru imbunatatirea serviciile/produselor   oferite.

Prin completarea formularelor disponibile pe site-ul www.clinicaeiade.ro sau a inserarii adresei de e-mail pentru comunicari de marketing ori a oferirii consimtamantului in scopuri de marketing pe orice material pus la dispozitie de CLINICA ELIADE, fiecare persoana vizata si-a exprimat consimtamantul ca Operatorul sa  prelucreze datele acestuia cu caracter personal, in conformitate cu scopurile declarate in prezenta Politica de Confidentialitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 (Regulamentul general privind protectia datelor) si cu cele ale Legii nr. 190/2018 privind masurile de aplicare ale acestui Regulament;

Prelucram anumite tipuri de informatii de fiecare data cand interactionezi cu noi.Folosim "cookie-uri"(necesare, pentru statistici, de marketing) si obtinem anumite tipuri de informatii atunci cand browserul Web acceseaza www.clinicaeliade.ro sau reclame si alte tipuri de continut deservite de sau in numele CLINICII ELIADE pe alte site-uri Web. Aflati mai multe detalii in Politica Cookies.

In vederea identificarii sursei apelurilor telefonice provenite din campaniile de marketing, utilizam serviciul de Call Tracking INVOX. In acest scop este necesara setarea unui cookie, detalii in acest sens regasindu-se in Politica Cookies.

CLINICA ELIADE va divulga informatii personale doar atunci cand acest lucru este necesar pentru respectarea legii si/sau la solicitarea autoritatilor competente; in vederea punerii in aplicare a Termenilor si Conditiilor deachizitionare a voucherelor on-line; pentru protejarea dreptului de proprietate sau siguranta CLINICA ELIADE, a clientilor nostri sau a altor persoane. Aceasta include schimbul de informatii cu alte companii si organizatii pentru protectia si reducerea riscului impotriva fraudei. Aceste cazuri nu includ vanzarea, inchirierea, partajarea sau dezvaluirea in alt mod a unor informatii personale de identificare de la clienti in scopuri comerciale, cu incalcareaobligatiilor legale ce ii revin Operatorului.

Daca nu doriti sa folosim informatiile personale pe care le colectam pentru a permite optimizarea Serviciilor sau pentru a permite tertilor colaboratori sa personalizeze anunturile pe care vi le afisam, va rugam sa ne transmiteti o solicitare in scris in acest sens utlizant datele de identificare precizate la pct. I sau dupa caz, sa va ajustati preferintele  utilizand etapele prezentate in Politica de Cookies

Functia de ajutor din majoritatea browserelor va va indica cum sa impiedicati browserul sa accepte cookie-uri noi, cum sa va informeze browserul atunci cand primiti un cookie nou sau cum sa dezactivati toate modulele cookie. In plus, puteti dezactiva sau sterge datele similare utilizate de programele de completare ale browserului, cum ar fi cookie-urile Flash, prin modificarea setarilor programului de adaugare sau prin vizitarea site-ului web al producatorului. Deoarece cookie-urile va permit sa profitati de unele dintre caracteristicile esentiale ale Site-ului, va recomandam sa lasati activa aceasta functie.

 Folosirea, inclusiv vizitarea si achizitionarea voucherelor de pe site-ul www.clinicaeliade.ro, presupune acceptarea in totalitate si de fiecare data cand accesati site-ul nostru, a prezentei Politici de Confidentialitate.V. Drepturile persoanelor vizate

In baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa de contact a CLINICII ELIADE, va puteti exercita urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea CLINICII ELIADE cu privire la faptul ca sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana in cauza si, in caz unui raspuns afirmativ, se va putea obtine acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele respective.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul persoanei vizate de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, insa doar daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul utilizatorului site-ului de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al Operatorului.

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul  de a se opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate din partea CLINICII ELIADE.

Dreptul la stergerea/eliminarea datelor ("dreptul de a fi uitat") semnifica dreptul persoanei vizate de a solicita sa fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana in cauza decide sa isi retraga consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana in cauza se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care se contesta exactitatea datelor prelucrate de Operator, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana in cauza se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care CLINICA ELIADE nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana in cauza le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a  opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale CLINICII ELIADE prevaleaza asupra celor apartinand persoanei vizate.

In situatia in care se considera ca drepturile prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, orice persoana vizata are posibilitatea de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) prin depunerea unei plangeri.

VI. Stocarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene. Acestea sunt retinute pentru o perioada adecvata scopului pentru care au fost prelucrate, aceasta neputand depasi 5 ani de la momentul colectarii.

VII. Modificari ale Politicii de Confidentialitate

Daca Operatorul va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, va publica respectivele moficari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza, spre a asigura informarea tuturor vizitatorilor, utilizatorilor sau clientilor CLINICII ELIADE.