Clinica Eliade

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și prevederile Regulamentului 679/2016 (GDPR).

CLINICA ELIADE are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizează utilizatorii și clienții.

2. Primim și stocăm informațiile pe care le introduceți în Site atunci când comandați vouchere online sau când contactați prin asistență în timp real.

3. Ca urmare a acestor acțiuni, ne puteți furniza informații precum:

• Numele și prenumele dumneavoastră și al persoanei căreia îi comandați voucherul;

• adresa/sediul;

• adrese de e-mail și numere de telefon;

4. Utilizăm informațiile pe care le furnizați în scopul oferirii serviciilor noastre.

5. Scopul colectării datelor este:

• informarea clienților privind situația comenzii voucherului, programarea, documentele necesare, produsele achiziționate etc.;

• promovarea și intermedierea serviciilor CLINICII ELIADE;

• sub formă statistică, cercetare de piață, urmărire și monitorizare a tranzacțiilor și comportamentul clienților;

• trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, SMS, notificare).

6. Primim și stocăm anumite tipuri de informații de fiecare dată când interacționezi cu noi. Așa cum am precizat, folosim "cookie-uri" și obținem anumite tipuri de informații atunci când browserul Web accesează www.clinicaeliade.ro sau reclame și alte tipuri de conținut deservite de sau în numele CLINICII ELIADE pe alte site-uri Web. Aflați mai multe detalii în Politica Cookies.

7. În vederea identificării sursei apelurilor telefonice provenite din campaniile de marketing, utilizăm serviciul de Call Tracking INVOX. In acest scop este necesară setarea unui cookie.

8. De asemenea, CLINICA ELIADE poate furniza datele cu caracter personal ale clienților altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate în prezentul document Termeni și Condiții, prin care terțul garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Serviciilor noastre.

9. CLINICA ELIADE va elibera informații personale atunci când acest lucru este necesar pentru respectarea legii și/sau la solicitarea autorităților competente; în vederea punerii în aplicare a Termenilor și Condițiilor de utilizare; pentru protejarea dreptului de proprietate sau siguranța CLINICA ELIADE, a clienților noștri sau a altor persoane. Aceasta include schimbul de informații cu alte companii și organizații pentru protecția și reducerea riscului împotriva fraudei. Aceste cazuri nu includ vânzarea, închirierea, partajarea sau dezvăluirea în alt mod a unor informații personale de identificare de la clienți în scopuri comerciale, încălcând angajamentele stabilite în Termeni și Condiții.

10. În afară de cele menționate mai sus, veți primi o notificare atunci când informațiile despre dumneavoastră ar putea fi transmise unor terțe părți și veți avea posibilitatea să alegeți să nu distribuiți informațiile.

11. Dacă nu doriți să folosim informațiile personale pe care le colectăm pentru a permite optimizarea Serviciilor sau pentru a permite terților colaboratori să personalizeze anunțurile pe care vi le afișăm, vă rugăm să vă ajustați preferințele de publicitate.

12. Funcția de ajutor din majoritatea browserelor vă va indica cum să împiedicați browserul să accepte cookie-uri noi, cum să vă informeze browserul atunci când primiți un cookie nou sau cum să dezactivați toate modulele cookie. În plus, puteți dezactiva sau șterge datele similare utilizate de programele de completare ale browserului, cum ar fi cookie-urile Flash, prin modificarea setărilor programului de adăugare sau prin vizitarea site-ului web al producătorului. Deoarece cookie-urile vă permit să profitați de unele dintre caracteristicile esențiale ale Site-ului, vă recomandăm să lăsați activă această funcție.

13. Prin utilizarea Site-ului și acceptarea Termenilor și Condițiilor ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

14. În baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa de contact a CLINICII ELIADE, puteți solicita să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate. Link către formularul de exercitare a drepturilor persoanei vizate.

15. În baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa de contact a CLINICII ELIADE, vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

• rectificarea, actualizarea, blocarea, anonimizarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legislația aplicabilă cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;

• notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele.