Ce este psihoterapia psihanalitică?

Psihoterapia psihanalitică este o modalitate de înțelegere, susținută de un corpus prețios teoretic, o modalitate de diagnostic si una de intervenție la nivelul aparatului psihic.

Din punct de vedere istoric, întemeietorul acestei abordări este Sigmund Freud. El însuși si-a revizuit in mai multe rânduri teoria, fiecare noua perspectivaăaducând îmbogățire teorie, în ansamblu ei.

Succesorii lui Freud, printre care se numără Sandor Ferenzi, Franz Alexander, Anna Freud, Wilfred Bion, Melanie Klein, au dezvoltat, în continuare, ansamblul teoretic, contribuind prin inovații valoroase asupra modului şi eficienƫei terapeutice a acestei abordări.

Dintre elementele centrale teoretice menționăm teoria pulsiunilor, psihologia Eului, teoria relațiilor de obiect, psihologia Sinelui.

Scopurile psihoterapiei psihanalitice sunt susținerea proceselor de maturizare si dezvoltare interioara, depășirea blocajelor si a stagnării, schimbarea proceselor emoțional-cognitive, creșterea capacității de auto-reflexie, prin toate acestea urmărindu-se refacerea echilibrului psiho-emotional, atingerea de către pacient a unei optime stări de funcționare în raport cu sine şi cu lumea.

Cui se adresează psihoterapia psihanalitică?

Psihoterapia psihanalitică se adresează proceselor si dinamicii psihice, în general. Cu excepția unor cazuri care sunt de competență psihiatrică exclusivă, această abordare poate fi aplicată independent sau complementar celei psihiatrice. Ceea ce face ca o persoana să se regăsească mai ușor în acest tip de terapie este un grad mai înalt al capacității introspective, o mai mare ușurință si spontaneitate în exprimarea acelor conținuturi ”sensibile”.

Psihoterapia psihanalitică poate fi aplicată cu succes în lucrul cu personalități narcisice, psihopatice, de tip schizo-paranoid, depresive, masochiste, obsesiv compulsive, isterice şi altele.

Terapia este salutară în contexte de viaƫă dificile, precum trauma, doliu, perioade depresive, probleme relaționale, dar si in situația apariției unor sindroame caracterizate de modificări ale hrănirii (anorexie, bulimie), burnout, tulburări psiho-somatice (insomnii, diverse afecțiuni), adicții şi altele.

Ședința de psihoterapie psihanalitică se adresează persoanelor individuale, cuplurilor, familiilor şi grupurilor.

Cât durează ședința de psihoterapie și care este frecvența?

Durata unei ședințe este de 45 de minute. Sedinta începe la oră fixă şi se termina exact după 45 de minute. În cazul ședințelor cu mai mulți participanți (cuplu, familie, grup) durata ședinței este extinsă.

Frecvența ședințelor este de una pe săptămâna şi se recomandă continuitatea pentru rezultate optime.

Cum se desfășoară ședința?

Sedinƫa se desfășoară față în față cu terapeutul, pe fotoliu. Psihoterapia psihanalitică se concentrează pe discurs, este o terapie ”narativă”. Primele ședințe sunt importante pentru realizarea anamnezei (identificarea simptomatologiei, date biologice, criterii de structurare a personalității si altele).

Specialist: Paul Ivan