fbpx
Go to Top

Voucherele cadou pot fi achizitionate direct de la receptia Clinici Eliade – nu este nevoie de o comanda inainte, se elibereaza pe loc.

O alta varianta de achizitionare este comanda online pe site-ul nostru www.clinicaeliade.ro.

In cazul comenzii pe Internet, pe baza voucherului achizitionat online puteti face o programare telefonica la 0748 01 11 11 sau la 0374 48 88 88 sau prin e-mail office@clinicaeliade.ro la receptia Clinicii Eliade.

Voucherele cadou au valabilitatea de 6 luni de la data achizitionarii.

Serviciile sau terapiile incluse pe voucherul cadou pot fi modificate, la cererea clientului putand fi ales un alt serviciu de acelasi pret, sau, poate fi achitata o diferenta la receptia clinicii, in cazul in care se alege o terapie mai scumpa.

Serviciile si terapiile Clinicii Eliade ce fac obiectul acestor vouchere se adreseaza unui public cu varsta de peste 18 ani.

Voucherul cadou este transferabil.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

I. Identitatea si datele de contact ale Operatorului

CLINICA ELIADE SRL (denumita in continuare “Clinica Eliade” sau „Operator”), cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, B-dul Mircea Eliade nr. 36, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/4976/2013, avand Cod Unic de Inregistrare 31511200, in calitate de operator de date cu caracter personal respecta confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarui vizitator/utilizator al site-ului www.clinicaeliade.ro (persoana vizata).

In cazul in care exista intrebari legate de continutul politicilor privind prelucrarea sau cu privire la datele personale colectate prin intermediul site-ului, persoana vizata este rugata sa transmita o solicitare scrisa:

la adresa de e-mail: dpo@clinicaeliade.ro

sau in scris, prin posta, la urmatoarea adresa: Bucuresti Sectorul 1, B-dul Mircea Eliade nr. 36.

Persoanele care transmit astfel de solicitari catre Operator sunt rugate sa mentioneze in subiectul e-mailului/pe plicul de corespondenta informatii precum “protectia datelor”, in acest mod existand garantia ca solicitarile vor fi tratate cu prioritate.

Persoana vizata va primi un raspuns in termen de 30 de zile de la comunicarea documentului catre Operator, o extindere a acestui termen putand opera numai in situatii exceptionale. In aceste cazuri, persoana vizata va fi informata in mod corespunzator cu privire la acest termen

 

II. Principii ale prelucrarii datelor personale si garantii

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informatiile introduse in bazele noastre de date sunt utilizate numai in scopuri determinate, explicite si legitime. In prelucrarea datelor cu caracter personal, Clinica Eliade va actiona in mod legal, echitabil si transparent. Procesarea datelor este adecvata si limitata, doar in raport de necesitatea realizarii scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personale vor fi retinute pe perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt colectate, iar prelucrarea se va realiza de o maniera adecvata pentru asigurarea securitatii si integritatii datelor. Niciun transfer de date nu se va realiza fara masuri de precautie adecvate, in conformitate cu legislatia aplicabila in materia protectiei datelor cu caracter personal.

Conform cerintelor Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si ale Legii nr. 190/2018 privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului, Clinica Eliade are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizeaza vizitatorii site-ului (presupune navigarea pe site fara logare in cont) utilizatorii (presupune logarea in cont- Facebook, Google sau user si adresa de e-mail) si clientii (presupune achizitionarea voucherelor disponbilie pe site).

Pentru asigurarea legalitatii prelucrarii datelor cu caracter personal, Clinica Eliade isi asuma responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform legslatiei in vigoare si bunelor practici aplicabile datelor cu caracter personal.

Clinica Eliade a implementat masuri tehnnice si organizatorice adecvate pentru a preintampina incidentele de securitate pe care le actualizeaza periodic cu consultarea Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO), in functie de modificarile legislative, aparitia de bune practici/recomandari noi in materie sau in contextul fiecarei nou proces de prelucrare.

Clinica Eliade nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului, cu exceptia angajatilor autorizati, afiliatilor sau a persoanelor imputernicite carora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra in numele Operatorului (transmitere comunicari marketing, furnizor servicii website, furnizor hosting si inregistrare domenii) sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a Operatorului sau a angajatilor acesteia.  Angajatii autorizati, afiliatii, imputernicitii si orice alta entitatea care ar putea primi date personale cu caracter personal apartinand Operatorului semneaza acorduri specifice privind protectia datelor cu caracter personal.

 

III. Categorii de date colectate de Operator

Clinica Eliade colecteaza date cu caracter personal pe baza furnizarii voluntare de catre personele vizate. Categoriile de date cu caracter personal colectate depind de natura modului in care vizitatorul utilizeaza site-ul.

Astfel, persoana vizata va putea furniza voluntar operatorului urmatoarele date personale: cont Facebook/ cont Instagram/ cont Google/ cont LinkedIn, cont Spotify accesand paginile social media puse la dispozitie pe site-ul Operatorului.

Operatorul poate prelucra informatiile introduse in formularul de comanda pentru achizionarea voucherelor online (“Special day”, “Phyt′s”, “Voyage Zen”, “Spa Break”) pe care persoana vizata le furnizeaza voluntar- date ale cumparatorului: nume, prenume, tara, strada, oras, judet, telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare (optional, in masura in care aceasta difera la adresa de facturare), nume si prenume destinatar (optional), tara, strada, oras, judet (optional) precum si orice alte date se furnizeaza voluntar prin intermediul sectiunii „Note Comanda”(optional).

adresa de e-mail precum si orice alte date personale puse la dispozitie prin intermediul sectiunii „Mesaj”(optional); date ale destinatarului (pentru): nume, adresa de e-mail si numar de telefon; Prelucram, de asemenea, informatiile pe care le furnizati voluntar in formularul de contact: nume, adresa de e-mail, numar de telefon precum si orice alte date personal inserate in campul “Mesaj”(optional).

De asemenea, Operatorul poate prelucra informatiile introduse in formularul de comanda pentru achizitionarea voucherelor electronice/e-gift cards („Happy Birthday”, „Happy Easter”, „Christmas”, „Women’s Day”, „Summer Vibe”, „Wonderful journey”, „Love is in the air”, „Valentine’s Day” etc.) pe care persoana vizata le furnizeaza voluntar –date ale cumparatorului (nume-optional si orice alte date puse la dispozitie prin intermediul sectiunii „Mesaj”; date ale destinatarului (adresa de e-mail);

Cumparatorul poate opta sa transmita informatii privind voucherul achizitionat utilizand urmatoarele retele de social media: Twitter, Google, Pinterest, LinkedIn, WhatsApp, Facebook.

La finalizarea comenzii, persoana vizata are optiunea sa isi creeze un cont pe baza informatiilor furnizate in vederea facturarii serviciului achizitionat.

In vederea furnizarii consultatiilor online, Operatorul poate prelucra informatiile introduse in formularul de comanda/formularul de solicitare oferta pe care persoana vizata le furnizeaza voluntar – nume si prenume, adresa de e-mail, date furnizate in campul „Mesaj”, optiunea persoanei vizate pentru un anumit terapeut.

Clinica Eliade poate colecta involuntar si alte date dar care nu conduc la identificarea unica a persoanei vizate (numele fisierului solicitat, tipul de browser folosit, limba browser-ului utilizat, tipul de sistem de operare folosit, adresa IP a computerului utilizat pentru navigarea pe site, data si ora accesarii site-ului, cantitatea de date transferate, starea acesului-ex: transfer de fisere, disponibilitatea fisierului etc, continutul posibil al formularului precum si alti parametri tehnici) furnizate de catre browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la site si pot fi folosite de catre Operator pentru a imbunatati serviciile/produsele oferite clientilor sai. Astfel de informatii nu vor fi insa utilizate pentru a identifica vizitatorii site-ului si nu vor fi facute publice, altfel decat in conditiile descrise in prezenta Politica de Confidentialitate;

 

IV. Scopurile si temeiurile prelucrarii datelor cu caracter personal prin intermediul site-ului www.clinicaeliade.ro

CLINICA ELIADE prelucreaza datele cu caracter personal furnizate prin intermediul site-ului in urmatoarele scopuri si temeiuri legale:

Prin completarea formularelor disponibile pe site-ul www.clinicaeliade.ro in vederea contactarii Operatorului sau a solicitarii de servicii ori a inserarii adresei de e-mail pentru comunicari de marketing / oferirii consimtamantului in scopuri de marketing pe orice material pus la dispozitie de Clinica Eliade, fiecare persoana vizata intelege faptul ca Operatorul are un temei legal in vederea prelucrarii datelor acestuia cu caracter personal, in conformitate cu scopurile declarate in prezenta Politica de Confidentialitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 (Regulamentul general privind protectia datelor) si cu cele ale Legii nr. 190/2018 privind masurile de aplicare ale acestui Regulament;

Operatorul prelucreaza date cu caracter personal prin intermediul Cookie-urilor (furnizate de Operator, de terti si Google). Clinica Eliade a implementat un mecanism care sa permita persoanei vizate sa isi exprime optiunea cu privire la cookie-uri, activandu-le in mod corespunzator. Aflati mai multe detalii in Politica Cookies.

Folosirea, inclusiv vizitarea si achizitionarea voucherelor de pe site-ul www.clinicaeliade.ro, presupune acceptarea in totalitate si de fiecare data cand accesati site-ul , a prezentei Politici de Confidentialitate.

 

V. Drepturile persoanelor vizate

In baza unei cereri scrise, transmisa in conformitate cu instructiunile prevazute in cadrul sectiunii I, va puteti exercita urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului cu privire la faptul ca sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana in cauza si, in caz unui raspuns afirmativ, se va putea obtine acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele respective.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul persoanei vizate de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, insa doar daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al Operatorului.

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.

In ceea ce priveste prelucrarile de date pe baza de consimtamant, persoana vizata are dreptul sa isi retraga in orice moment consimtamantul.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate din parteaOperatorului.

Dreptul la stergerea/eliminarea datelor ("dreptul de a fi uitat") semnifica dreptul persoanei vizate de a solicita sa fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana in cauza decide sa isi retraga consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana in cauza se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care se contesta exactitatea datelor prelucrate de Operator, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana in cauza se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Clinica Eliade nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana in cauza le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra celor apartinand persoanei vizate.

In situatia in care se considera ca drepturile prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, orice persoana vizata are posibilitatea de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) prin depunerea unei plangeri. In acelasi timp, persoana vizata are dreptul de a se adresa instantelor de judecata competente.

 

VI. Stocarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene. Acestea sunt retinute pentru o perioada adecvata scopului pentru care au fost prelucrate, aceasta neputand depasi 10 ani de la momentul colectarii (durata de retentie maxima va fi avuta in vedere pentru documentele financiar-contabile pentru care Operatorul are obligatia legala de a aplica aceasta durata de retentie). Prelucrarile uzuale de date pentru care nu exista o durata de retentie impusa de lege, se vor raporta la termenul general de prescriptie, ca durata maxima aferenta stocarii in bazele de date ale Clinicii Eliade.

In ceea ce priveste prelucrarile pe baza de consimtamant, datele vor fi retinute pana la momentul retragerii consimtamantului.

 

VII. Modificari ale Politicii de Confidentialitate

Daca Operatorul va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, va publica respectivele moficari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza, spre a asigura informarea tuturor vizitatorilor, utilizatorilor sau clientilor Clinicii Eliade.

  1. CE SUNT COOKIE-URILE?

Site-ul www.clinicaeliade.ro detinut de operatorul de date cu caracter personal CLINICA ELIADE SRL (in continuare Clinica Eliade sau Operatorul) utilizeaza tehnologia de tip cookie. Datele stocate de fisiere de tip cookie nu indica detalii personale in baza carora sa poata fi stabilita o identitate individuala.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla) si este un fisier pasiv (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului).

 

  1. MECANISMUL COOKIE-URILOR DE PE SITE-UL WWW.CLINICAELIADE.RO?

Operatorul a implementat un sistem tehnic ce permite utilizatorului sa opteze pentru categoriile de cookies dorite.

CE FAC COOKIE-URILE UTILIZATE DE SITE-UL WWW.CLINICAELIADE.RO ?

Mecanismul cookie-urilor presupune acceptarea acestora grupate dupa cum urmeaza:

Cookie-uri furnizate de operator:

Stocarea si accesarea informatiilor: cookie-urile permit stocarea informatiilor sau accesarea informatiilor care sunt deja stocate pe dispozitivul persoanei vizate precum: identificatori publicitari, identificatori ai dispozitivelor, module cookie si tehnologii similare.

Personalizare: cookie-urile permit colectarea unor informatii despre utilizarea de catre persoana vizata a site-ului, in scopul personalizarii ulterioare a materialelor publicitare si/sau a continutului in alte contexte, de exemplu pe alte site-uri sau aplicatii. In mod obisnuit, continutul site-ului sau al aplicatiei este utilizat pentru a se face deductii cu privire la interesele persoanei vizate, aceste informații urmand a sta la baza selectiilor viitoare privind publicitatea si/sau continutul.

Selectarea, furnizarea si raportarea materialelor publicitare: cookie-urile permit colectarea de informatii si combinarea cu informatii colectate anterior, in scopul selectarii si al furnizarii de materiale publicitare catre persoana vizata, precum si pentru masurarea furnizarii si a eficientei respectivelor materiale publicitare. Aceasta include utilizarea informatiilor colectate anterior despre interesele persoanei vizate, pentru selectarea materialelor publicitare si pentru prelucrarea datelor despre ce materiale publicitare au fost afisate, cat de des au fost afisate, unde si cand au fost afisate si daca au generat vreo actiune din partea persoanei vizate, spre exemplu, daca a facut click pe un anunt publicitar sau daca a efectuat o achizitie. Aceasta nu include Personalizarea, in conditiile descrise mai sus.

Selectarea, furnizarea si raportarea continutului: cookie-urile permit colectarea de informatii si combinarea lor cu informatii colectate anterior, in scopul selectarii si al furnizarii de continut pentru persoana vizata, precum si petru masurarea furnizarii si a efecientei respectivului continut. Aceasta include utilizarea informatiilor colectate anterior despre interesele persoanei vizate, pentru selectarea continutului si pentru prelucrarea datelor despre ce continut a fost afisat, cat de des sau cat de mult timp a fost afisat, unde si cand a fost afisat si daca a generat vreo actiune din partea persoanei vizate, spre exemplu, daca a facut click pe continut. Aceasta nu include Personalizarea, in conditiile descrise mai sus.

Masurare: cookie-urile permit colectarea de informatii despre folosirea de catre persoana vizata a continutului si combinarea cu informatiile colectate anterior, in scopul masurarii, al intelegerii si al raportarii folosirii de catre persoana vizata a serviciului. Aceasta nu include Personalizarea, in conditiile descrise mai sus.

Cookie-uri furnizate de terti:

Stocarea si accesarea informatiilor: cookie-urile permit stocarea informatiilor sau accesarea informatiilor deja stocate pe dispozitivul persoanei vizate precum: identificatori publicitari, identificatori ai dispozitivelor, module cookie si tehnologii similare.

Personalizare: cookie-urile permit colectarea unor informatii despre utilizarea de catre persoana vizata a site-ului, in scopul personalizarii ulterioare a materialelor publicitare si/sau a continutului in alte contexte, de exemplu pe alte site-uri sau aplicatii. In mod obisnuit, continutul site-ului sau al aplicatiei este utilizat pentru a se face deductii cu privire la interesele persoanei vizate, aceste informații urmand a sta la baza selectiilor viitoare privind publicitatea si/sau continutul.

Selectarea, furnizarea si raportarea materialelor publicitare: cookie-urile permit colectarea de informatii si combinarea cu informatii colectate anterior, in scopul selectarii si al furnizarii de materiale publicitare catre persoana vizata, precum si pentru masurarea furnizarii si a eficientei respectivelor materiale publicitare. Aceasta include utilizarea informatiilor colectate anterior despre interesele persoanei vizate, pentru selectarea materialelor publicitare si pentru prelucrarea datelor despre ce materiale publicitare au fost afisate, cat de des au fost afisate, unde si cand au fost afisate si daca au generat vreo actiune din partea persoanei vizate, spre exemplu, daca a facut click pe un anunt publicitar sau daca a efectuat o achizitie. Aceasta nu include Personalizarea, in conditiile descrise mai sus.

Selectarea, furnizarea si raportarea continutului: cookie-urile permit colectarea de informatii si combinarea lor cu informatii colectate anterior, in scopul selectarii si al furnizarii de continut pentru persoana vizata, precum si petru masurarea furnizarii si a efecientei respectivului continut. Aceasta include utilizarea informatiilor colectate anterior despre interesele persoanei vizate, pentru selectarea continutului si pentru prelucrarea datelor despre ce continut a fost afisat, cat de des sau cat de mult timp a fost afisat, unde si cand a fost afisat si daca a generat vreo actiune din partea persoanei vizate, spre exemplu, daca a facut click pe continut. Aceasta nu include Personalizarea, in conditiile descrise mai sus.

Masurare: cookie-urile permit colectarea de informatii despre folosirea de catre persoana vizata a continutului si combinarea cu informatiile colectate anterior, in scopul masurarii, al intelegerii si al raportarii folosirii de catre persoana vizata a serviciului. Aceasta nu include Personalizarea, in conditiile descrise mai sus.

Alte tipuri de cookie-uri:

Google: cookie-urile permit companiei Google si partenerilor sai de tehnologie sa colecteze date si sa utilizeze cookie-uri pentru masurari si personalizarea anunturilor.

Functii Google:

Corelarea offline a datelor: combinarea datelor din surse offline, care au fost colectate initial in alte contexte, cu date colectate online, pentru sustinerea unuia sau mai multor scopuri.

Cuplarea dispozitivului: prelucrarea datelor pentru a cupla mai multe dispozitive care apartin aceluiasi utilizator, pentru sustinerea unuia sau mai multor scopuri.

Datele de localizare geografica precisa: colectarea si furnizarea de date de localizare geografica precisa, pentru sustinerea unuia sau mai multor scopuri.

 

  1. CONTIN COOKIE-URILE DATE PERSONALE?

Cookie-urile in sine nu solicita date cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Astfel, datele sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

 

  1. GESTIONAREA COOKIE-URILOR

Indiferent de optiunea exprimata la un anumit moment cu privire la cookie-uri, persoana vizata are oricand posibilitatea de a reveni asupra setarilor de cookie-uri, instrumentul de gestionare cookies fiind pus constant la dispozitia sa.

 

  1. SECURITATE SI PROBLEME LEGATE DE CONFIDENTIALITATE

Cookie-urile folosesc formate tip exclusiv text si nu sunt alcatuite din bucati de cod, motiv pentru care nu pot fi executate, nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou.

 

In general, browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a Cookie-urilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit Site.

 

Alte aspecte de securitate legate de Cookie-uri:

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate.

Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookie-urilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a induce in eroare browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite Site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

 

  1. CUM PUTEM STERGE COOKIE-URILE?

In masura in care persoana vizata vrea sa elimine un cookie, aceasta poate reveni asupra setarilor de cookie-uri, dezactivand in mod corespunzator cookie-urile la care doreste sa renunte.

 

  1. ACORDUL PENTRU COOKIE-URI

Persoanei vizate i se ofera urmatoarele optiuni cu privire la cookies: respingere totala, acceptare totala, acceptare partiala a cookie-urior. Cookie-urile nu sunt active implicit, fiind necesara actiunea persoanei vizate in sensul acceptarii acestora.

 

  1. MODIFICAREA POLITICII DE COOKIE-URI

Daca este necesara o schimbare a prezentei Politici de Cookie-uri, operatorul va publica respectivele modificari pentru a asigura o informare corecta si completa vizitatorilor, utilizator si clientilor.